Page 10 - EGEPLUS SONBAHAR-KIŞ 2022-2023 SAYI 9
P. 10

Kapak Konusu

                               ‘Emek Yuvası’ndan Sanat Yuvası’na ismini
                               verdiğimiz kitabı sanat severlerle buluştura-
                               cağız. Tüm bu çalışmaların yenilerini hayata
                               geçirmek arzusu içinde, Mamut Art’ı 10. yı-
                               lında destekleme kararı aldık.”

                                Sanata destek devam edecek
                                Ege Yapı’nın Mamut Art Project gibi genç
                               yetenekleri kendilerini tanıtma, yetenekleri
                               profesyonellere gösterme imkânı sunan bir
                               etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenmesi,
                               şirketin sanata destek hedefinde yeni bir
                               sayfa niteliği taşıyor. Gerçekleştirdiği proje-
                               ler ve içerisinde yer aldığı işlerde sıradanlı-
                               ğın dışına çıkan Ege Yapı, iş birliği kapsamın-
                               da daha fazla sanatsevere ulaşmayı, sanatı
                               daha ulaşılır hale getirmeyi amaçlıyor. Ege
                               Yapı ve Mamut Art Project iş birliğinin, sergi
                               sonrasında farklı projelerle devam etmesi
                               planlanıyor.
                      Yusuf Günler “İSİMSİZ”
                  Kağıt üzerine Gum bikromat baskı
                                Mamut Limited, Mart 2023’te
                                sanatseverlerle buluşacak

                                 Mamut Art Project, geçtiğimiz sene duyurusunu yap-
                                tığı Mamut Limited (Artists’ Editions) isimli projesini 10.
                                yılını takiben hayata geçirerek, sanatçıların sınırlı sayıda
                                üretilmiş, edisyonlu çalışmalarına yer vermeye hazırla-
                                nıyor. Farklı alanlarda ve farklı tekniklerle eser üreten
                                sanatçılarla çalışmayı hedefleyen Mamut Limited ay-
                                rıca fiziksel etkinlikler düzenlemeye, farklı iş birlikleri
                                kurmaya ve danışmanlık hizmeti vermeye açık bir yapı
            Bilge Artuç “DİASEC BASKI”
                                olmayı amaçlıyor. İlk fiziksel etkinliğini Mart ayında ger-
                                çekleştirmeyi planlayan Mamut Limited, 2023 senesinde
                                farklı iş birlikleri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.                          Ahmet
                          Vehbi
                          Doğramacı
                          “HAİKU 3”
                                              Seda Öznal
                                              “ODALIK II”       10
         Ege Plus
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15