Page 7 - EGEPLUS SONBAHAR-KIŞ 2022-2023 SAYI 9
P. 7

Kapak Konusu

                anata katkı sağlamayı bir şirket
                politikası haline getiren, her daim  Mamut Art project nedir?
                sanatçının yarında duran, yaşa-
            S mın sanatla güzelleşmesine katkı     Güncel sanatta yılın umut vadeden sanatçıları için benzer-
            sağlayan Ege Yapı bir kez daha Türkiye için  siz bir keşif alanı olmayı başaran Mamut Art Project, sanat ka-
            önemli bir sanat etkinliğine destek verdi.  riyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını ko-
            Türkiye genelinde bağımsız yetenekleri sa- leksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve
            nat profesyonelleri ve sanatseverlerle bu- sanatseverlerle buluşturuyor. Ulaşılabilir sanat alternatifi ola-
            luşturan, İstanbul’un heyecanla beklenen  rak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen
            güncel sanat etkinliği Mamut Art Project’in  Mamut Art Project, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan
            10. yılını kutladığı 2022 edisyonu Ege Yapı’nın  ve her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından
            ana sponsorluğunda gerçekleşti.     seçilen sanatçılara, kendi idareleri ile yürütebilecekleri, disip-
             Sanat kariyerinin başında olan bağımsız  linlerarası bir paylaşım ve sergileme imkanı sağlıyor.
            yeteneklerin çalışmalarını koleksiyonerler,
            küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumla-
            rı ve sanatseverlerle buluşturan Mamut Art  sıra süresiz danışmanlık sağlayan Mamut
            Project, 26 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında  Art Project, bu yıl üç mekâna yayılan sergi
            Yapı Kredi bomontiada’nın farklı mekânla- alanı ve zengin içeriği ile ziyaretçilerine dop-
            rında ve çevrimiçi platformunda eş zamanlı  dolu bir deneyim sundu.
            olarak yapıldı.             Mamut, yenilikçi sergi tasarımları ile
                               dikkat çeken fiziksel mekânın yanı sıra Tür-
             Tüm Türkiye’den 49 sanatçı     kiye’nin farklı yerlerinden katılan disiplin-
             Sanatçılarına, eserlerini sergileme ve  lerarası 49 sanatçının eserlerinden oluşan
            kendilerini tanıtma fırsatı sunmanın yanı  daha kapsamlı bir seçkiyi eş zamanlı olarak
                                                    7
                                                Ege Plus
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12