Page 8 - EGEPLUS SONBAHAR-KIŞ 2022-2023 SAYI 9
P. 8

Kapak Konusu                         Gülnihal
                         Yıldız
                         “EL YAPIMI
                         KAĞIT
                         ÜZERİNE
                         TOZ PASTEL”

            “mamutartproject.com” adresi üzerinden de  Duayenler Mamut Art Project jürisinde
            sanatseverlerle buluşturdu.       Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde,
                               British Council Türkiye sanat direktörü Esra
             Eserler ilk günden yeni sahiplerini buldu  A. Aysun; iş insanı, hukukçu, koleksiyoner
             Koronavirüs salgını süreci dahil 10 yıldır  Mehmet Ali Bakanay; sanatçı Antonio Co-
            kesintisiz olarak bağımsız sanatçıların ya- sentino; sanat tarihçisi, küratör ve sanat
            pıtlarını izleyiciyle ve sanatseverlerle buluş- eleştirmeni Nazlı Pektaş ve Zilberman Gale-
            turan Mamut Art Project’in bu yıl Ege Yapı  ri’nin kurucusu ve koleksiyoner Moiz Zilber-
            ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 2022  man yer aldı.
            edisyonunda eserleri sergilenen 49 sanatçı- Jüri üyelerinin belirlediği Mamut’un 2022
            nın yapıtlarının büyük bir çoğunluğu daha ilk  sergisinde; yalnızlık, aile ilişkileri, aidiyet,
            günden satıldı ve etkinlik kısa sürede hede- cinsel kimlik, mekân algısı gibi farklı konu-
            fine ulaşmış oldu.           lara odaklanan; animasyon, fotoğraf, VR,
             Taahhüt ve gayrimenkul alanlarında fa-
            aliyet gösteren, inşaat sektörünün öncü fir-
            malarından Ege Yapı ana sponsorluğunda
            gerçekleştirilen Mamut’un Art Project’in bu
            seneki destekçileri arasında ise, son yıllar-
            da İstanbul kültür-sanat hayatının önemli
            bir durağı haline gelen Yapı Kredi bomon-
            tiada’nın yanı sıra Arçelik, Audi, İstanbul
            Büyükşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi, ve
            Perrier yer aldı.                                            Samet Sert
                                     “PROMPT SERİSİNDEN, DENEYSEL
                                            ANİMASYON”

        8
         Ege Plus
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13