Page 9 - EGEPLUS SONBAHAR-KIŞ 2022-2023 SAYI 9
P. 9

Kapak Konusu


            sokak sanatları, heykel, resim, enstalasyon  hayata geçirerek yapı sektörünün ötesine
            ve video dahil olmak üzere farklı disiplin ve  geçtiğimizi, sanat dünyasına doğrudan dahil
            tekniklerle üretim yapan sanatçıların eserle- olduğumuzu gösteriyoruz” dedi.
            ri sanatseverlerle buluştu.       Gala Modern, Devrim Erbil Sergisi, İsmet
                               Doğan Sergisi, Artweeks Akaretler, Step
             Ege Yapı sanatın, sanatçının yanında İstanbul ve Art.İst Sauna gibi projelerin de
             Ege Yapı’nın Mamut Art Project’in ana  sponsorluğunu üstlendiklerine dikkat çe-
            sponsoru olma sürecini anlatan Ege Yapı Yö- ken Kabadayı şöyle devam etti: “Diğer yan-
            netim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı “Ege  dan “Sanata Yön Verenler” kitap projemiz de
            Yapı olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemek,  gerçekleştirmekten çok gurur duyduğumuz
            önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ege Yapı’yı  işlerimiz arasında yer alıyor. Atölye Cer’de
            yalnızca bir inşaat şirketi olarak görmenin  gerçekleştirdiğimiz 2 yıllık çalışmalar so-
            yetersiz olacağı inancındayım. Çünkü hem  nucunda birlikte çalıştığımız tüm sanatçıları
            Mamut Art Project gibi çalışmalara spon- anlattığımız, eserlerinden bahsettiğimiz bir
            sor olarak hem de Atölye CER gibi projeleri  kitap hazırlığındayız. Çok yakında Atölye Cer


                              Ci Demi
                              “UNUTURSAN
                              DARILMAM”
                              SERİSİ            Ece Haskan
                              Fine art baskı       “UMUT DAĞI”
                                            Tuval üzerine
                                             yağlıboya
                                               2022                                                    9
                                                Ege Plus
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14