Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
(Kalite ~ İş Sağlığı ve Güvenliği ~ Çevre)

 

• Kalite Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Çevre Yönetim Sistemleri standartları ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlamayı ve yeniliklere açık olmayı, 

• Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,

• Kaliteden ödün vermeden planlı ve sistematik çalışarak verimliliği arttırmayı,

• Faaliyetlerimiz ile ilgili potansiyel riskleri önceden belirleyerek, çevreye verilmesi muhtemel zararları önlemeyi ve çevre kirliliğine neden olmamayı,

• Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, meslek hastalıkları ve kazaları önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri almayı; sektörümüzde güvenli çalıştırma kültürü oluşturmayı,

• Çok yönlü iletişimi sağlayarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin, yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin güven ve memnuniyetlerini arttırarak devam ettirmeyi taahhüt ederiz.

• Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde Çevre, İsg ve Kalite Yönetim Sistemi ’ne uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü, çevre ve risk kontrolünü artırmaktır.

• Sektöründeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip eder, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak karşılarız.

• Çağdaş yönetim bilinciyle ve çalışanların kuruluşumuzun özünü oluşturduğu düşüncesiyle hareket eder, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyarız. Çalışanlarımız bizim için değerlidir.

• Bugüne kadar yaptığımız ve ileride yapacağımız tüm işlerde, işin kaliteli, ilk defada, zamanında ve her zaman doğrusunu yapma arzusuyla çalışırız.

• Her türlü hizmet faaliyetleri süresince; ekolojik dengeye zarar vermemek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamaya çalışırız.

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri aynı hassasiyetle izler, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı gösteririz.

• İlgili tarafların çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarda bulunuruz.

• Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlarız.

• Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya çalışırız.

• Çevre, İSG ve Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışırız.

 

 

Doküman No: SP.EGE.01 / Yayın Tarihi: 31.05.2017 / Rev.No:00 / Rev. Tarihi: 00

Sertifikalarımız

Bilgi Formu

İster satış ofislerimizde yüz yüze, ister dijital satış ofisimizde online olarak projelerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurup bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.